Hem

WindWatt Scandinavia är samlingsnamnet för utveckling av och implementering av olika typer av vertikala vindenergilösningar i Skandinavien. WiWa Energy är vårt egna varumärke där vi tillsammans med olika tillverkare erbjuder såväl hårdvaru- som tjänster för implementering av vertikal vindenergi och byggande av egna likströmsnät.

Kort om WindWatt Scandinavia och WiWa Energy

Ny teknik skapar nya möjligheter!
Vad är egentligen vertikal vindkraft (VAWT)? Enkelt beskrivet en näst intill ljudlöst sätt att lokalt producera el, från ditt tak eller annan hög och vindsäker placering. Det innebär att det är en metod för att producera lokal vindenergi även inom tättbebyggda områden och på en rad andra platser där det tidigare varit omöjligt att fånga vinden för att omvandla den till elenergi.
Den första tekniken för att utifrån en vertikal roterande axel producera elenergi är nästan hundra år gammal. men som med alla tekniker måste den vidareutvecklas och mogna för att på sina egna villkor kunna vara ett alternativ inom effektiv och småskalig energiproduktion. Svårigheten inom den vertikala vindkraften är att få turbinen att rotera så energieffektivt som möjligt genom luften, i såväl låg som stark vind. Utmaningen ligger i att den bromsande halvan av turbinen, bromsar så lite som möjligt, samt att systemet möjliggör effektiv bromsning för att skydda rotor och generator vid mycket stark vind, som idag har lösts med ny utformning av rotorbladen och såväl mekaniska som elektroniska bromsar. Vilket skapat en helt ny förutsättning för elkunder som vill producera sin egen el där det tidigare varit mycket svårt. Vi ser även tekniken som en naturlig fortsättning och komplement till befintliga solcellsanläggningar, där el i samma anläggning kan produceras även på vinterhalvåret och nattetid.

Vi ser främst den vertikala vindenergin konkurrenskraftig inom småskaliga lösningar, då det idag finns CE-märkta VAWT-lösningar från 300W-100 MW, men effektiv och lönsam elenergi från en vertikalt ställd generator ställer stora krav på vindberäkningar och framförallt teknisk lösning för förankring som är själva nyckeln och kunskapsinnehållet i vår verksamhet. Den första frågan man bör ställa sig är om systemet skall fungera On-Grid eller Off-Grid, d v s att vara konstant inkopplat på det gemensamma elnätet eller fungera lokalt i ditt egna elnät.

adminpanel

Vertikal vindkraft VAWT

Vi jobbar idag med flertalet utvecklare/tillverkare av lösningar inom vertikal vindenergi. Det gäller såväl generatorer/rotorer till växelriktare och kringutrustning för egna elnät. För att se hur det fungerar standalone eller i ett integrerat sammanhang med laddutrustning och solceller, hör av er för vidare demonstration.

Blogg

Kontakt

Maila oss på lars@hmco.se eller ring 070-652 2395.